Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Melléklet 4: Irodalomjegyzék

2008.01.10

4.         IRODALOMJEGYZÉK

 

·         Banner Zoltán: Erdélyi magyar művészet a XX. században (Budapest, 1990)

·         Borghida István: Ziffer Sándor (Kriterion, Bukarest, 1980)

·         Dercsényi Dezső-Zádor Anna: Kis magyar művészettörténet (A Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata, Budapest, 1980)

·         Dr. Szabó – Kállai: Magyar Festők és Grafikusok Életrajza (Műgyüjtők és kereskedők kézikönyve, 1997)

·         Dutka Ákos: A Holnap városa (Magvető Kiadó, Budapest, 1964)

·         E. Szabó Ilona: Szolnay Sándor (Kriterion, Bukarest, 1974)

·         Indig Ottó: Juhász Gyula Nagyváradon (Bukarest, 1978)

·         László Gábor: Udvardy Ignác Ödön élete és munkássága (Tanulmány, Budapest, 1999)

·         Lyka Károly: A művészetek története (A Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata, Budapest, 1977)

·         Lyka Károly: Festészeti életünk a millenniumtól az első világháborúig (Képzőművészeti Alap, 1953)

·         Mezei Ottó: Nagybánya /a hazai szabadiskolák múltjából/ (Múzsák Közművelődési kiadó)

·         Michael Levey: A festészet rövid története (Corvina, Budapest, 1972)

·         Murádin Jenő: A Barabás Miklós Céh (Bukarest, 1978)

·         Nagybánya művészete /Kiállítás a nagybányai művésztelep 100. évfordulója alkalmából/

(A MNG és a Pannon GSM közös kiadványa, Budapest, 1996)

·         Réti István: A nagybányai művésztelep (Kulturtrade Kiadó, Budapest, 1994)

·         Seregélyi György: Magyar Festők és Grafikusok Adattára (Szeged, 1988)

·         Szabó Attila: Művészettörténet vázlatokban (Győr, 2000)

·         Udvardy Ignác: Művészet és művészi nevelés (Szent László Nyomda, Nagyvárad, 1903)

·         Udvardy Ignác: A természetes díszítő eljárás (Jókai Könyvnyomdai Műintézet, Budapest, 1910)

 

·         Valamint kiállítási katalógusok, újságcikkek, életrajzok, hivatalos iratok, internetes források és egyéb dokumentumok. Lásd még: Adattár